STUDENTI

Studijní materiály

 

Studijní materiály pro výuku jsou studentům zasílány přes úschovnu. Během studia mají zároveň přístup do knihovny PMFI. Studenti i širší veřejnost má k dispozici pro diskuzi, sdílení zkušeností, novinky a doporučení zejména v oblasti HR možnost na www.linkedin.com

 

Výuka probíhá v sídle People Management Fora a PMFI, na adrese Vítkova 244/8, Praha 8 – Karlín. Prostory se nachází nedaleko Florence, s dobrou dopravní dostupností a poskytují příjemné a klidné studijní prostředí.

 


Odkaz do fotogalerie – Alumni club 10.6. 2016/
2

Odkaz do fotogalerie – studijní program HR PROFESIONÁL I/2

Odkaz do fotogalerie – studijní program HR PROFESIONÁL I/3

Odkaz do fotogalerie – studijní program HR MANAŽER II/1

 

Studijní program HR STRATÉG III/2
IMG_8495 IMG_8491

 

PODMÍNKY STUDIA / STUDIJNÍ ŘÁD

  • Student se musí účastnit jednotlivých modulů osobně. Nelze za sebe vyslat náhradníka, pokud chce získat certifikát. Organizace může vyslat náhradníky po dohodě s organizátorem kurzů vzhledem ke kapacitě jednotlivých modulů.
  • Student se aktivně zapojuje do průběhu výuky.
  • Student se zavazuje, že nebude nikde zveřejňovat či šířit dále poskytnuté studijní materiály.
  • Pokud má student více absence než povolených 20% (jeden studijní modul), může si chybějící látku nahradit v nadcházející ročníku – v tomtéž ročníku bude také připuštěn k závěrečné zkoušce a získá certifikaci.
  • Pro připuštění k certifikaci musí mít student splněnou docházku, která činí 80% z celkové výuky. Může tedy chybět jeden celý modul.
  • Pro vstup do jednotlivých úrovní student absolvuje pohovor, pokud úspěšně nezakončil úroveň předcházející.
  • Zřizovatel si vyhrazuje právo studenta nepřijmout, pokud jeho znalosti neodpovídají potřebným vstupním znalostem do požadované úrovně.
  • Pokud zkušební komise zjistí, že závěrečná práce je plagiát, vyhrazuje si právo studium studenta/ky ukončit bez nároku na další možnost certifikace.

 

Kontaktní osobou pro studenty je:
Kohoutová BlaženaMgr. Blažena Kohoutová

Ředitelka PMF Institutu

724 168 515

blazena.kohoutova@pmf-institut.cz

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement