REFERENCE

Získal jsem pohled na oblasti, se kterými se setkávám, ale nemám šanci pojmout a věnovat se jim, jelikož jsou specializované. Díky kurzu tak mám přesah, nadhled. Tipy a návody, srovnání.

Luboš Jadrný, MUBEA,  student programu HR PROFESIONÁL

 

Velmi inspirativní, různorodé, obsáhlé všechny oblasti, výborné, že přednášející byli profesionálové z oboru; dostatek praxe, dobré praxe, vlastní zkušenosti – co se osvědčilo.

Ludmila Gottwaldová, studentka programu HR Manažer

Lektoři jsou opravdovými odborníky v oboru, každá minuta byla efektivně  využita a bylo zde hodně prostoru pro sdílení a doplňující otázky. Líbila se mi interaktivnost kurzu a všem bych ho vřele doporučila. 

Liliana Vikuková, Randstad, studentka programu HR PROFESIONÁL

 

Největším přínosem kurzu pro mě bylo poznání kolegů a lektorů, se kterými jsme si sdíleli praktické zkušenosti a jsme stále v kontaktu. 

 Gabriela Špičková, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, studentka programu HR PROFESIONÁL

 

 

Vynikající je sdílení mezi účastníky jednotlivých bloků, možnost dozvědět se, jak k dané oblasti přistupují v jiných firmách. Jsem ráda za široký obsah celého vzdělávacího programu. 

 

 

Barbora Bezděková, Arcelor Mittal, studentka programu HR PROFESIONÁL

„Musím říci, že každý z dosud absolvovaných modulů ve mně zanechává jakousi větší či menší stopu a že si vážím výborně zvolených lektorů, kteří především projevují zalíbení ve svém oboru, spojené s životní zkušeností a lidskostí. Co do „spolustudentů“ si uvědomuji, že velká diverzita co do pracovních prostředí, v nichž působíme je obohacující.“

Pavlína Komosná, Charita Olomouc, studentka programu HR PROFESIONÁL

 

„Největším přínosem  studia certifikačního programu HR PROFESIONÁL bylo seznámení s jednotlivými oblastmi HR, rozšíření obzorů o pohled z jiné strany (tj. ze strany manažerů velkých firem, se kterými se běžně nesetkávám z důvodů orientace na „SME“). Velmi oceňuji nabídku dalších konzultací a kontakty na jednotlivé lektory, kteří jsou skutečně odborníky v jednotlivých oblastech.“

Lenka Navrátilová, EURES, studentka programu HR PROFESIONÁL

 

„Atmosféra programu HR PROFESIONÁL byla naprosto výjimečná. Sešla se různorodá skupina z odlišných sektorů, což vedlo k čilé komunikaci a výměně zkušeností. V přátelském prostředí se výborně pracuje.“ 

Leona Bláhová, EURES, studentka programu HR PROFESIONÁL

„Atmosféra programu HR PROFESIONÁL byla vždy velmi pozitivní a to jak v oficiálních částech (workshopech), tak i v neformálních částech programu.“ 

Krzysztof Kokotek, Třinecké železárny, student programu HR PROFESIONÁL

 

„Obrovským plusem programu HR MANAŽER je pro mě možnost setkat se s lidmi z oboru, kteří pracují na pozicích v HR ve společnostech napříč trhem a čerpat zkušenosti od přednášejících – zkušených odborníků většinou z mezinárodního prostředí. Témata jsou volena velmi dobře, abychom si rozšířili své znalosti v HR problematice a souvisejících oblastech, nasdíleli zkušenosti, aktivně řešili případové studie a tím pádem si odnesli co nejvíce.“ 

Ing. Ria Čejková, Hypocentrum Modré pyramidy, studentka programu HR MANAŽER

 

„Největším přínosem studia programu HR MANAŽER pro mě bylo navázání kontaktů s kolegy z oboru, a zároveň možnost setkání s tak zajímavými osobnostmi v různých vrcholových manažerských pozicích. Velmi si cením otevřeného přístupu všech přednášejících, kteří s námi bylo ochotni nasdílet praktické uplatnění individuálních přístupů v oblasti personalistiky a managementu.“ 

Šárka Vernerová, Honeywell, studentka programu HR MANAŽER

 

„Největším přínosem programu HR MANAŽER pro mne bylo, že nám přednášeli lektoři a hosté z praxe, že s námi sdíleli své zkušenosti. Velkým přínosem je také sdílení zkušeností nás studentů mezi sebou. Výborné je, že se zde potkává jak zisková, tak i nezisková sféra a můžeme mezi sebou porovnávat. Dalším velkým přínosem je, že mnoho lektorů používá praktická cvičení, kde si můžeme probírané věci vyzkoušet a ihned dostaneme zpětnou vazbu. Takže dostáváme bezprostřední zpětnou vazbu, zda jsme pracovali na zadání správně nebo kde byly naše chyby, jak se jim příště vyvarovat nebo v čem se máme zlepšovat.“ 

Kamila Beranová, Diakonická servisní organizace, s.r.o (dceřiná společnost Diakonie ČCE), studentka programu HR MANAŽER

 

„Stala jsem se jeho nadšenou studentkou a mám velkou radost z tak promyšleného rozvojového programu v oblasti HR. Z toho, co jsem již měla možnost absolvovat, jsem nejvíce ocenila informace o moderních HR informačních systémech. Natolik mne inspirovaly, že aktuálně intenzivně hledám možnosti a zdroje, jak takové nástroje implementovat do vlastní organizace. Při studiu ale vnímám i něco navíc, cennou přidanou hodnotu.“

Jana S., studentka programu HR PROFESIONÁL

„Personalisté jsou lidé napříč firmou. Jejich empatie, energie a kreativita by měly napomáhat úspěchu celé firmy. Rozvoj jejich potenciálu je důležitý, a proto moudří investují do jejich vzdělávání, stejně jako my.“

Zdeněk Š, zástupce zaměstnavatele studentů PMF Institutu

Kohoutová BlaženaMgr. Blažena Kohoutová

Ředitelka PMF Institutu

724 168 515

blazena.kohoutova@pmf-institut.cz

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement