OBSAH STUDIA - STRATÉG

HR STRATÉG (kód III/1)

1. Modul – 30. – 31.5. 2018

 • Engagement a Employer Branding. Zvyšování angažovanosti a energie zaměstnanců, budování zaměstnavatelské značky.

2. Modul – 13. – 14.6. 2018

 • Zvyšování výkonnosti firmy. Zefektivnění procesů ve firmě, restrukturalizace, snižování nákladů, technologizace.

3. Modul – 20. – 21.9. 2018

 • Budování firemní kultury. Rozvíjení firemní kultury a její změny a integrace po fúzích a akvizicích.

4. Modul – 11. – 12.10. 2018

 • Firemní transformace. Změny procesů a kompetencí v důsledku změny business modelu či tržních podmínek.

5. Modul – 22. – 23.11. 2018

 • HR Stratég. Profesionální HR, jeho klíčová role ve firmě, strategický partner vedení firmy a agent změny. Diverzita.

hroch 

 

Volitelná témata dle výběru účastníků ve druhém dni kurzu

 • Jednání a práce s představenstvem / vrcholovým vedením firmy
 • Finance
 • Příprava výběrových řízení na vysoké úrovni (vč. legislat. pohledu na zadavací dokumentaci a vyhodnocení VŘ)
 • Procesní řízení – jak stíhat v tak velké přetíženosti ještě zlepšovat proces
 • Efektivní organizační architektura
 • Únava a vyhoření
 • Rozvojové programy pro přetížené top manažery
 • Programy pro ženy
 • Propojení interního vzdělávání („firemní akademie“) a R&D
 • Příprava a řízení změny
 • Energie firmy, týmů a jednotlivců
 • Radujte se z chyb (práce s chybami vlastními i s chybami druhých)
 • Rozvoj a diagnostika kognitivních funkcí
 • Rozvoj vůle a sebekontroly
 • Osobní Kaizen strategie
 • Ovlivňování
 • Self-brand
 • Rozvoj vlastní autenticity a jedinečnosti

 

CERTIFIKACE
Testování znalostí před odbornou komisí

Kohoutová BlaženaMgr. Blažena Kohoutová

Ředitelka PMF Institutu

724 168 515

blazena.kohoutova@pmf-institut.cz

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement