OBSAH STUDIA - PROFESIONÁL

1. Modul – 17. – 18.04. 2018

 • Získávání zdrojů a talentů, nábor a výběr,propouštění.
 • Analýza vlastního osobnostního typu, techniky sebeprosazení.

2. Modul – 17.5 – 18.05. 2018

 • Odměňování. Motivace.
 • Techniky kreativního myšlení. Zaměření na proirity, inovace.

3. Modul – 14. – 15.06. 2018

 • Řízení výkonu.  Kompetenční modely-základ.
 • Komunikační dovednosti, techniky vyjednávání, řešení konfliktů.

4. Modul – 18. – 19.9.2018

 • Rozvoj vzdělávání. Pracovně právní legislativa.
 • Time management a sebemotivace. Základy projektového řízení.

Náhradní termín – 1. Modul – 18. – 19.10. 2018

 • Získávání zdrojů a talentů, nábor a výběr, propouštění.
 • Analýza vlastního osobnostního typu, techniky sebeprosazení. Týmové role

5. Modul – 14. – 16.11. 2018

 • Personální administrativa. BOZP
 • Tvorba strategie, role HR v organizaci, strategické plánování LZ.
 • HR informační systémy. Prezenční dovednosti.

Podrobný obsah níže.

 

FullSizeRender  IMG_2897

Certifikační program HR PROFESIONÁL, 6. ročník – skupinové práce účastníků v bloku Optimální využití zjevného a rozvoj skrytého týmového potenciálu s lektorem Zdenko Matulou.

 

bulawova

 

dolejs

 

Role HR v organizaci. Strategické plánování LZ.

Vývoj role specialistů HR a flexibilita v měnícím se prostředí
Úvod do HR strategie
Strategické plánování LZ
Řízení očekávání

 

Nábor a výběr zaměstnanců

Získávání zdrojů a talentů nejmodernějšími e-metodami
Assessment centrum
Psychodiagnostika při výběru zaměstnance
Nástroje pro nábor/výběr, které nic nestojí
Orientace/adaptace zaměstnanců
Nábor a výběr zaměstnanců v době, kdy si kandidáti vybírají sami zaměstnavatele
Brand atraktivního zaměstnavatele

 

Hodnocení výkonu a motivace

Stanovování a kaskádování cílů
Výkon a jeho hodnocení
Řízení a diagnostika týmů
Měření a zvyšování angažovanosti a motivace
Práce s interními průzkumy
Motivace zaměstnanců rozdílných generací – specifika, jak využít potenciál všech
Engagement

 

Odměňování a benefity

Systémy a metodiky odměňování
Variabilní složky mzdy
Základy rozpočtování a reportingu – specifika pro čtyři současné generace
Retence zaměstnanců a rovné odměňování

 

Rozvoj vzdělávání

Kompetenční modely
Metody vzdělávání a rozvoje – standardní a digitální rozvoj
Specifika rozvoje pro jednotlivé generace
Development centrum
Talent management a leadership

 

Pracovně právní legislativa

Personalista právníkem
Předcházení pracovně právním sporům
Jak nalézt řešení

 

Organizování BOZP a HR administrativa

 

Print

 

Print

Kohoutová BlaženaMgr. Blažena Kohoutová

Ředitelka PMF Institutu

724 168 515

blazena.kohoutova@hrforum.cz

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement