OBSAH STUDIA - MANAŽER

1. Modul – 24. – 25.04. 2018

 • Brand zaměstnavatele. Talent management.
 • Konzultantské dovednosti pro HR konzultanty a HR Business partnery. Vedení porad a workshopů

2. Modul – 24. – 25.05. 2018

 • Pracovní právo pro HR manažery.Firemní kultura 
 • Motivace prostřednictvím interní komunikace. Řízení dle kompetencí. 

3. Modul –  19. – 20.6. 2018

 • Řízení vztahů se zaměstnanci; Budování vlastního brandu. 
 • Rozpočtování, reporting.  Finanční řízení a účetnictví.

4. Modul –  13. – 14.9. 2018

 • Rozvoj leaderschipu . Moderní způsoby rozvoje
 • Pokročilé vyjednávání a argumentace. Projektové řízení.

Náhradní termín – 1. modul  –  25.-26.10. 2018

 • Brand zaměstnavatele. Talent management. 
 • Konzultantské dovednosti pro HR konzultanty a HR Business partnery. Vedení porad a workshopů.

5. Modul –  29.-30.11.2018

 • Strategie HR, role HR manažera.
 • Strategické řízení a marketing.  HR informační systémy. 

Samostatná závěrečná práce s hmatatelným přínosem pro business o rozsahu 10 – 25 stránek.

 

Podrobný obsah níže.

 

Print

sacke

 

Komlexní rozměr role HR manažera

Role HR ve vedení společnosti
Flexibilita ve vazbě na firemní kulturu a strategii
Jak efektivně spolupracovat s vedením společnosti

 

Rozpočtování a reporting

Jak získat podporu vedení

 

Firemní kultura

Firemní kultura jako základ síly procesů ve firmě
Odpovědnost za rozvoj a podobu firemní kultury a hodnot
Angažovanost
Komunikace firemních hodnot. Vazba
Měření deklarovaných a skutečných hodnot firemní kultury
Mísení kultur. Diverzita kultur generací

 

Řízení projektů

Řízení vztahů se zaměstnanci
Potřeba zástupců zaměstnanců – dokážeme nastavit vztahy zaměstnanců?
Moderní jevy zasahující do kvality vztahů se zaměstnanci
Dopady nových trendů a benefitů na vazby ve společnosti a možnosti řešení
Firemní rituály

- VZTAHY V ORGANIZACI
Význam vztahů v organizaci a jejich vytváření
Subjekty vztahů, jejich význam a nastavení vztahů mezi nimi
Management vztahů a role HR
Vliv moderních jevů na vztahy – změny paradigmat
Význam jednání a vztahů se zástupci zaměstnanců

 

Řízení podle kompetencí nebo kompetence pro řízení

Nové kompetence
Flexibilita a variabilita
Hodnoty a kompetenční model – jejich provázanost
Změny kompetenčních modelů v návaznosti na rychlé změny ve strategii

 

Interní komunikace

 

Talent Management

Identifikace a podpora rozvoje
Nová specifikace talentů
Rozvoj potenciálu
Řízení očekávání talentů

 

Rozvoj leadershipu

Management nebo leadership?
Osobnost lídra, klíčové role
Trendy v leadershipu
Jak rozvíjet leadership
Hlavní zdroje autentického leadershipu
Autentický leadership x karikatura špatně zvoleného vzoru

 

Řízení změn

Potřeba změny a zformulování vize
Vedení změny, postup, klíčoví lidé
Sledování postupu a zajištění trvalé změny
Změna kultury firmy
Motivační komunikace změny
Vedení lidí v 8 hlavních fázích změny

 

cicel

 

Kohoutová BlaženaMgr. Blažena Kohoutová

Ředitelka PMF Institutu

724 168 515

blazena.kohoutova@pmf-institut.cz

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement