NABÍDKA JEDNOTLIVÝCH MODULŮ

Studijní modul se obvykle skládá ze dvou pracovních dní. Jednotlivé moduly se zaměřují vždy na konkrétní HR oblast formou odborného výkladu lektora, který je doplněn hosty z praxe a praktickými ukázky k prostředí konkrétních firem. Na HR téma navazuje školení měkkých dovedností.

 

 

HR Profesionál

1. Modul – 17. – 18.5. 2018

 • Odměňování. Motivace. 
 • Optimální využití zjevného a rozvoj skrytého týmového potenciálu. Základy projektového řízení. 

2. Modul – 14. – 15.6. 2018

 • Řízení výkonu.  Kompetenční modely. 
 • Komunikační dovednosti, techniky vyjednávání, řešení konfliktů. 

3. Modul – 18. – 19.9.2018

 • Rozvoj vzdělávání. Pracovně právní legislativa.
 • Techniky kreativního myšlení. Zaměření na priority, inovace.

4. Modul – 18. – 19.10. 2018

 • Získávání zdrojů a talentů, nábor a výběr, propouštění. 
 • Time management a sebemotivace. Prezentační dovednosti

5. Modul – 14. – 16.11. 2018

 • Personální administrativa. BOZP
 • Tvorba strategie, role HR v organizaci, strategické plánování LZ. 
 • HR informační systémy. Analýza vlastního osobnostního typu, techniky sebeprosaze

PŘIHLÁSIT

 

HR Manažer

1. Modul – 23. – 24.11. 2017

 • Talent management. Řízení dle kompetencí.
 • Motivace prostřednictvím interní komunikace. Brand zaměstnavatele.

2. Modul – 7. – 8.12. 2017

 • Rozvoj leaderschipu . Moderní způsoby rozvoje
 • Pracovní právo pro HR manažery. Pokročilé vyjednávání a argumentace.

3. Modul – 25. – 26.1. 2018

 • Řízení vztahů se zaměstnanci. Budování vlastního brandu.
 • Rozpočtování, reporting.  Finanční řízení a účetnictví.

4. Modul – 15.-16.2. 2018

 • Firemní kultura, Řízení inovačních HR  projektů. 
 • Konzultantské dovednosti pro HR konzultanty a HR Business partnery. Vedení porad a workshopů. 

5. Modul – 15. – 16.3. 2018

 • Strategie HR, role HR manažera.
 • Strategické řízení a marketing.  HR informační systémy. 

PŘIHLÁSIT

 

HR Stratég

1. Modul – 7. – 8.9. 2017

 • Engagement a Employer Branding. Zvyšování angažovanosti a energie zaměstnanců, budování zaměstnavatelské značky.

2. Modul – 12. – 13.10. 2017

 • Zvyšování výkonnosti firmy. Zefektivnění procesů ve firmě, restrukturalizace, snižování nákladů, technologizace.

3. Modul – 15. – 16.11. 2017

 • Budování firemní kultury. Rozvíjení firemní kultury a její změny a integrace po fúzích a akvizicích.

4. Modul – 4. – 5.12. 2017

 • Firemní transformace. Změny procesů a kompetencí v důsledku změny business modelu či tržních podmínek.

5. Modul – 1. – 2.2. 2018

 • HR Stratég. Profesionální HR, jeho klíčová role ve firmě, strategický partner vedení firmy a agent změny. Diverzita.
PŘIHLÁSIT

 

Kohoutová BlaženaMgr. Blažena Kohoutová

Ředitelka PMF Institutu

724 168 515

blazena.kohoutova@pmf-institut.cz

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement