LEKTOŘI A ODBORNÍCI Z PRAXE

Mgr. Eliška Barthelemy, advokátka, lektorka, Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a partneři

Eliška Barthelemy

V roce 1991 ukončila právnické vzdělání ve Francii (Universita v Remeši) a v roce 1993 získala diplom postgraduálního studia v oboru mezinárodní právo na Právnické fakultě Paris II (DEA Droit international). Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1994.

V advokacii působí od roku 1992, a to nejprve v mezinárodní kanceláři v Paříži (1992–1993), poté v Praze (1993–1996) a od jara 1996, tedy od jejího vzniku, pak v AKVK. Zaměřuje se na pracovní právo, právo obchodních společností, akvizice, restrukturalizace, právo hospodářské soutěže včetně ochrany spotřebitelů a vymáhání pohledávek. Pracovní právo rovněž přednáší, a to jak podnikatelským subjektům, tak i studentům FAMU a DAMU. Je zároveň soudní tlumočnicí jazyka francouzského při Městském soudu v Praze a byla jmenována poradkyní Francouzské republiky v oblasti zahraničního obchodu

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD., MBA - Senior konzultant, lektor, lean psychologist

brichcin Petr Brichcín absolvoval na Univerzitě Karlově, Pontifitia Universita Lateranense a

University of Dublin obory psychologie, pedagogika, filosofie, teologie a personální řízení.

Od roku 1992 se jako psycholog pohybuje v různých prostředích a oblastech.

Působil mj. jako výzkumný pracovník v Psychologickém ústavu Akademie věd, vysokoškolský učitel.

poradenský psycholog a kouč, personální ředitel ve společnosti Fosfa (největší zpracovatel žlutého

fosforu v Evropě a významný producent ekologických detergentů).  Spoluvytvářel a řídil ojedinělý projekt Fosfa Univerzity.

Při pobytu v USA měl možnost seznámit se s novými trendy managementu ve firmách jako Ford, Toyota a Google.

Věnuje se problematice využití psychologie a Lean managementu v oblasti HR.

Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací z oblasti psychologie a managementu.

V současnosti je partner v poradenské společnosti Brain Point zaměřené na diagnostiku a rozvoj lidského kapitálu.     

Ing. Richard Dobeš - konzultant a lektor, Krauthammer Partners Czech Republic

dobešJe absolventem VŠE Praha a Leadership Academy Kobe Japonsko. Od roku 1990 pracuje jako konzultant, kouč a trenér především v oblastech vedení lidí, strategického myšlení a leadershipu. Během své manažerské praxe pracoval na různých manažerských pozicích, včetně pozice CEO švýcarské společnosti s aktivitami ve 14 zemích Evropy, Ameriky a Asie. Dva roky vedl česko-americkou firmu, zaměřenou na zavádění systémů řízení jakosti. V současné době pracuje ve společnosti Krauthammer jako Managing Partner pro ČR.

Je spoluautorem dvou knih a autorem více než stovky odborných článků. Je členem představenstva People Management Fora, členem poradního výboru České manažerské asociace a členem HR výboru Americké obchodní komory v Praze. Je držitelem několika certifikátů v oblasti koučování a certifikátu MBTI Practitioner I. a II. stupně. V oblasti managementu, komunikace a prodeje vedl tréninkové, koučinkové a poradenské projekty pro více než 200 společností ve 30 zemích světa.

Ing. Jaroslav Durda - poradce a konzultant HR Managementu, Viceprezident PMF

durda

Působí v oblasti lidských zdrojů od roku 1993, posledních 12 let v zahraničních společnostech různého odvětví – hutnictví, automobilový průmysl a logistika. Od roku 2007 působil ve finské IT společnosti Tieto na pozici personálního ředitele Tieto Czech s.r.o. V rámci této pozice byl odpovědný za oblast HR v Polsku, Litvě, Bělorusku, Slovensku a Chorvatsku.

Je rovněž statutárním představitelem (prokuristou) ve společnostech Tieto Czech, Slovakia a Croatia.

Krátce v devadesátých letech působil na Úřadu práce v Ostravě v době institucionalizování trhu práce a nastavování jeho procesů a instrumentů. Absolvoval VŠB v Ostravě a Ostravskou Univerzitu a řadu odborných kurzů a vzdělávacích programů v ČR i v zahraničí.

Působí jako Viceprezident People Management Fóra pro strategie v regionech, poradce a konzultant HR Managementu.

Karmen Gorišek, M.Sc.Soc. - konzultantka a lektorka, Racio razvoj

karmen GorišekJe jedním z předních poradců v oblasti strategického řízení lidských zdrojů, řízení změn a hodnocení business excelence ve Slovinsku. Vlastní konzultační společnost Racio Razvoj s.r.o, se sídlem v Celje, Slovinsko, která má výborné reference v oblasti výzkumu, vývoje, poradenství a vzdělávání v řízení lidských zdrojů. Dlouhodobě spolupracuje se Společností pro strategické řízení, inovace a podnikání, Praha, a s Velvyslanectvím Republiky Slovinsko v Praze.

Je členem správní rady Asociace Management Consulting ve Slovinsku (AMCOS), členem rady Slovinské asociace pro kvalitu a excelenci, předsedá regionální společnosti pro lidské zdroje v rámci slovinské Asociace lidských zdrojů. Je dále členem rad pro výběr nejlepších projektů a nejlepších manažerů v HR. Je rovněž autorem více než 130 odborných článků a spoluautorem 3 knih. Je lektorem Slovinské asociace pro kvalitu a excelenci, přednáší na Fakultě organizačních studií. Je držitelem řady ocenění profesních organizací i vlády Republiky Slovinsko.

Ing. Kornélia Gottmannová - konzultantka a letorka, Krauthammer

gottmannováJe absolventkou VŠCHT. Během své manažerské praxe pracovala na různých úrovních řízení: od vedoucího malého týmu po úroveň B-1. Má zkušenosti z managementu provozních i obchodních týmů v různých oborech průmyslu a obchodu (olejářský průmysl, logistika, odpadové hospodářství). Od roku 2006 procuje jako tréninková konzultantka ve společnosti Krauthammer. V průběhu praxe v oboru rozvoje lidí navštěvuje pravidelně Krauthammer University a další profesní kurzy.

Zaměřuje se především na aktivaci vnitřní motivace, zvyšování výkonnosti a transformační projekty. Její osobní styl je charakterizován otevřeností, kontextualizací rozvojových aktivit a aktivací současného i skrytého potenciálu.
Mezi její klienty patří společnosti jako Raiffeisen Bank, Česká spořitelna, Coca Cola, Bridgestone, Sellier & Bellot, Siemens.

Branislav Hunčík - Chief HR Officer, Penta Investments

hunčíkVystudoval sociologii a přednáší na Karlově univerzitě v Praze, kde získal postgraduální kvalifikaci PhD. a PhDr. Byl ředitelem poradenství pro řízení lidských zdrojů ve společnosti Pricewaterhouse Coopers a má 11 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů. Pracoval jako interní HR manažer a později jako externí HR konzultant. V současné době je personálním ředitelem Penta Investments.

Jeho zkušenosti zahrnují tvorbu a optimalizace organizačních struktur, tvorbu kompetenčních modelů a kariérních plánů, zvyšování efektivity HR oddělení, návrhy systémů řízení výkonnosti a systémů odměňování jako i měření návratnosti investic do lidských zdrojů. V projektové činnosti se zaměřuje na mnoho významných klientů napříč odvětvími.

Ing. Yvona Charouzdová - konzultantka a lektorka, Talent Management Center International

charozovaStudovala na univerzitách v Praze, Velké Británii a Kanadě, a prošla celou řadu profesionálně zaměřených seminářů v Německu, Itálii, Holandsku a Rakousku. Pracovní zkušenosti získala jako partnerka, country manažerka, vedoucí organizační složky zahraniční firmy v ČR, jakož i vedoucí mezinárodní Practice Group u mezinárodní firmy Neumann International. Je odbornicí na vypracování a implementování hodnotících a motivačních systémů zaměstnanců, odměňování podle výkonu, manažersko-personálních auditů a organizační poradenství.

Rovněž vede workshopy a semináře zaměřené na strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování, talent management a mezikulturní řízení společností a dále na oblast měkkých dovedností. V současné době je talent management konzultantkou a výkonnou ředitelkou společnosti Talent Management Center International spol. s r.o. Úzce spolupracuje s People Management Forem, aktuálně zastává funkci ambasadorky pro média a PR.

Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM - konzultant a lektor, Image Lab

kalendaZískal Master´s Degree v Strategic Human Resource Management na Sheffiled Hallam University/MÚVS (2002). Původně pracoval jako lékař, má atestaci ze všeobecného lékařství a z psychiatrie, specializaci na psychosomatickou medicínu. Vystudoval jednooborovou psychologii a psychologii práce. Prošel psychoterapeutickým a koučovacím výcvikem. Absolvoval kurzy aplikované psychologie v USA. Postupně se specializoval na komplexní posuzování pracovní způsobilosti a psychologii práce.

V roce 1996 se svým bratrem založil společnost Image Lab. Specializuje se na oblast poradenství ve strategickém HR managementu se zaměřením na management kompetencí a talent management. Je autorem originálních metodik, zážitkových her, modelových situací a případových studií. Je držitelem certifikátů na manažerské simulátory Celemi. Jako trenér, facilitátor workshopů, konzultant, kouč nebo manažer projektů připravuje a realizuje tréninky, komplexní rozvojové programy, Assessment/Development centra, poradenské projekty a koučování v předních firmách.

Mgr. Vojtěch Katzer - lektor PMFI

katzerVojtěch Katzer je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době působí na pozici advokáta v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializuje na oblast pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a dále na oblast obchodního a korporátního práva. V oblasti pracovního práva se zaměřuje zejména na problematiku vzniku a zániku pracovněprávních vztahů, nastavení vztahů a odměňování manažerů a členů orgánů obchodních korporací, přípravu pracovněprávní dokumentace, interních předpisů zaměstnavatelů, převody zaměstnanců a pracovněprávní due diligence. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti věnované pracovnímu právu. Externě přednáší pracovní právo na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Monika Kavanová - konzultantka a lektorka, Sales2Win

monika_kavanovaMonika Kavanová absolvovala ČVUT v Praze, obor systémové inženýrství.  V Masarykově ústavu vyšších studií ve spolupráci se Sheffield Hallam University se podílela na přípravě, certifikaci a organizaci programů Master of Business Administration a Master of Science in Strategic HRM. Od roku 2000 pracovala ve firmě Oracle Czech jako Country Education Director, od roku 2004 byla zodpovědná za divizi Oracle University i na Slovensku, Slovinsku, Estonsku, Litevsku a Lotyšsku.  V roce 2004 dokončila doktorské disertační studium na VŠE. Od února 2007 pracovala v Německé Spolkové republice ve firmě Microsoft v Centrále pro střední a východní Evropu na pozici Education  Sales & Marketing Lead.  V roce 2009 založila konzultační společnost Sales2Win, jejíž partnerem je dodnes.

Monika je certifikovaným trenérem prodejní metodologie Smarter Selling irmy IoweU, komunikačního školení Think on Your Feet a certifikovaným konzultantem Barrett Valeus Center. Monika Kavanová byla členkou představenstva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů., od dubna 2011 je členkou Expertní rady People Management Fora.

Ing. Hana Krbcová - jednatelka a generální ředitelka, ČEZ Korporátní služby

krbcováVystudovala VŠE v Praze, je absolventkou Pracovně-právního postgraduálního studia na Právnické fakultě v Praze a International Institute of Certified Studies in Strategic Management. V energetice pracuje od roku 1978, nejprve na ekonomických pozicích, a poté v oblasti personalistiky. Pracovala na pozici ředitelky lidských zdrojů v Severomoravské energetice. Ve společnosti ČEZ, a. s. působila od roku 2005, pozici ředitelky divize personalistika vykonávala od 1. 10. 2009. Současnou funkci jednatelky a generální ředitelky společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o.zastává od 1. 7. 2012.

Publikuje v odborném tisku a přednáší na odborných seminářích a vysokých školách. Je členkou představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a viceprezidentkou People Management Fora (dříve České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů) pro strategii spolupráce s vedením.

Markéta Main - konzultantka a lektorka, Group Head of Strategic Recruitment Home Credit International

marketa_main_hr

Na manažerských pozicích v HR působí Markéta Main od roku 2000. Před příchodem do Raiffeisenbank, kde působila mezi lety 2006 až 2012 na pozici HR ředitelky společnosti, pracovala Markéta 2 roky ve Wood Co. a 5 let v poradenské společnosti Deloitte. Posléze působila jako konzultantka a interim manažerka, například ve společnosti Valeant jako Interim Senior Project Manager během post-merger integrace nadnárodních farmaceutických firem Valeant a Bausch Lomb v Evropě nebo v české společnosti Crocodille / Bageterie Boulevard, kde zastávala interim pozici Group Human Resources Director CEE. Od července 2014 působí Markéta jako Group Head of Strategic Recruitment ve skupině Home Credit International.

PhDr. Lucie Melicharová, MBA - konzultantka a lektorka, learn2grow

melicharovaJe zakladatelkou a ředitelkou firmy learn2grow, která se věnuje poradenství v oblasti lidských zdrojů a výběru lidí do manažerských pozic. Před založením firmy pracovala přes deset let v HR pozicích ve velkých nadnárodních organizacích, z toho pět let ve Spojených státech, Velké Británii a Německu. V Německu byla ředitelkou lidských zdrojů pro Německo, Švýcarsko a Rakousko.

Po vystudování Filozofické fakulty Karlovy univerzity získala titul Master of Business Administration z Cleveland State University v Clevelandu ve Spojených státech. V současné době externě vyučuje řízení pracovního výkonu a řízení kariéry na Karlově univerzitě, Institutu ekonomických studií. Je členkou několika profesních organizací, zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a mentorování žen s manažerským potenciálem. V roce 2012 byla nominována na ocenění AmCham Wings Americké obchodní komory za významný přínos k aktivitám Americké obchodní komory v České republice.

Ing. František Mika - ředitel, MMI

mikaPůsobí od roku 1990 na manažerských pozicích, má více než 15 let zkušeností jako konzultant a lektor managementu, a od roku 2008 je certifikovaným Client Partnerem FranklinCovey. Absolvoval na ČVUT Praha v oborech Automatizované systémy řízení a Programovací systémy. Své působení pak rozšířil na oblast personálního řízení, kde získal kvalifikaci v zahraničí: Training in HR Management Systems (Bradford / UK), Training of Trainers in HR Management (Ashridge / UK), a Training in the Methods of Management (Charleroi / Belgium). Účastnil se mezinárodních projektů, jako Profiles and Training Needs of Czech Managers, Human Resource Development, Top Managers Training Programmes.

Je autorem řady článků v periodikách HR forum, Hospodářské noviny, Kariéra, Ekonom a dalších. Lektorsky působil dlouhodobě v manažerských, HR, MBA a MsC in HRM programech. Je dlouholetým voleným prezidentem profesní neziskové organizace People Management Forum (původně Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) a editorem časopisu HR forum od jeho založení v roce 2001.

Ing. Ivo Novotný MBA, MSc. - Marketingový a Personální ředitel, ARRIVA TRANSPORT

novotnyIvo Novotný vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté strategické řízení lidských zdrojů na britské Sheffield Hallam University. Absolvoval výcvik koučování při Erickson College International a studium EMBA na University of Pittsburgh.

Svou kariéru začal ve společnosti T-Mobile, kde zastával několik pozic v oblasti vzdělávání a rozvoje v Čechách i v zahraničí. Krátce působil jako personální ředitel společnosti Sitronics Telecom Solutions. Od roku 2007 pracuje ve společnosti Arriva Transport (dříve Veolia Transport), kde je kromě řízení lidských zdrojů zodpovědný i za marketing a komunikaci v rámci České republiky a Slovenska.

MUDr. Jana Peclová - lektorka PMFI

Jana Králová Peclová, koučing, kouč, coach, psycholožka, pVystudovala psychiatrii na Lékařské fakultě University Karlovy v Praze,  je držitelkou mezinárodního certifikátu z kognitivně behaviorální psychoterapie. Pracovala jako psychiatrička, lektorka, projektová manažerka a ředitelka personální divize maloobchodní společnosti. V současné době se věnuje individuálnímu vzdělávání a koučování manažerů. Svým klientům pomáhá zorientovat se v nových situacích, a naučit se jak měnit svoje postoje a chování.

 

Mgr. Martin Ruman - konzultant a lektor, ODYSSEY Network

rumanVášnivý čtenář, cestovatel a hudební improvizátor, psycholog, HR konzultant. Realizuje se mimo jiné vedením vzdělávací společnosti Odyssey Network a tvorbou vln na českém HR rybníku skrze Hnutí zaHRádkářů. Spoluzakládal společnost Test Center CZ, zaměřenou na inovativní online psychodiagnostiku, bavil se při spoluorganizaci konferencí pod hlavičkou Svoboda NaŽivo. Vystudoval psychologii na FF UK, absolvoval stáže v USA a Finsku a výcvik v Gestalt psychoterapii.

Věnuje se tématům rozvoje managementu a leadershipu, práce s talentem, řízení a komunikace změn, týmové spolupráce, sebeřízení a vědomé osobní efektivity. S kolegy v Odyssey rozvíjí od roku 2003 celostní přístup k firemnímu vzdělávání a rozvoji a provází korporátní i SME klienty na cestách k udržitelné optimální výkonosti.

Šárka Češková Snížková, MBA - lektorka PMFI

Šárka Češková Snížková, MBAVystudovala Univerzitu Karlovu v Praze obor francouzský jazyk a literatura, je absolventkou Prague International Business School, kde získala titul MBA.  V personalistice pracuje přes deset let, nejprve jako vedoucí personálního oddělení Magistrátu hl. m. Prahy, poté jako personální náměstkyně VZP ČR a nyní jako HR director zdravotnického holdingu Euroclinicum a.s. V letech 2005 – 2012 byla členkou představenstva People management fóra, kde měla na starosti veřejnou správu. Zároveň působila v představenstvu Svazu bank a pojišťoven v roce 2007-2013.

Publikuje v odborném tisku a přednáší na odborných seminářích a vysokých školách.

JUDr. Petra Sochorová, PhD. - lektorka PMFI

sochorovaPetra Sochorová je absolventkou doktorského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí na pozici Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners. Specializuje se zejména na pracovní právo a práva sociálního zabezpečení, právo obchodních korporací a fúzí a akvizic. V oblasti pracovního práva se zaměřuje především na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery a členy statutárních orgánů obchodních korporací, pracovněprávní aspekty restrukturalizací, kolektivní vyjednávání, převody zaměstnanců, propouštění, vysílání zaměstnanců či nakládání s osobními údaji. Pravidelně přednáší a přispívá do publikací věnovaných pracovnímu právu a dalších periodik v České republice i v zahraničí. Externě přednáší pracovní právo na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Je doporučována jako přední odborník na oblast pracovního práva nezávislými mezinárodními organizacemi Who’s Who Legal, Chambers and Partners, a Best Lawyers. Je členkou českých a mezinárodních asociací zabývající se pracovním právem.

Mgr. Romana Szutanyi, advokátka, Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o, advokátní kancelář

Romana SzutanyiAbsolvovala Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni v roce 2004. V roce 1995 složila maturitní zkoušku v Belgii, v roce 2002 absolvovala odbornou stáž v oboru evropského práva na Univerzitě v Bruselu (Belgie) a v roce 2003 získala diplom v oboru evropského práva na Univerzitě v Toulouse (Francie). Členkou kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář je od roku 2004 a spolupracovala s ní již v době studia. Specializuje se na oblast práva pracovního, zejména pak na individuální a kolektivní pracovněprávní vztahy, včetně řešení pracovně-právních sporů a kolektivní vyjednávání, na agenturní zaměstnávání, na zaměstnávání cizích státních příslušníků a na vysílání českých zaměstnanců do zahraničí. Pravidelně přednáší zejména v oblasti pracovněprávní.

JUDr. Kateřina Šamanová - Managing Partner, lektorka PMFI

Kateřina ŠamanováPo studiu na Právnické fakultě University Karlovy pracovala Kateřina jako právník a poté na HR managerských pozicích ve společnostech Ernst&Young, Accenture, Česká Spořitelna.

Od roku 2001 pracuje jako konzultant v oblasti procesního a strategického poradenství (Change Management, interní komunikace, firemní kultura) nejprve  ve společnosti PriceWaterhouseCopers Consulting/IBM, od roku 2005 pak ve společnosti Bedfort Management Consultants jako Managing Partner.

Posledních 5 letech se intenzivně věnuje Kariérovému poradenství, mentoringu a koučingu.

Mgr. Luboš Tejkl, MBA - HR director Tieto Czech

tejklMá za sebou dlouholeté zkušenosti právě z oblasti řízení a rozvoje zaměstnanců z nadnárodních korporacích jak v Čechách, tak v cizině. Svou kariéru začal ve společnosti GE Capital, kde působil celkem 8 let. Následně působil jako ředitel lidských zdrojů pro střední a východní Evropu v ConocoPhillips a také ve společnosti ČEZ. Před nástupem do České spořitelny řídil lidské zdroje v divizi turbovrtulových motorů společnosti GE Aviation. Konzultant a lektor, learn2grow.

Mgr. Hana Velíšková - HR ředitelka, KPMG Czech Republic

velíškováV současné době působí jako HR ředitelka KPMG Česká republika. V oboru začínala u poradenské společnosti Arthur Andersen, dále pracovala jako Senior HR manažerka společnosti GE Money a jako HR ředitelka společností Allianz pojišťovna a Raiffeisenbank. Přednáší na MBA programu v Brno Business School na Vysokém učení technickém, v minulosti působila jako odborná garantka komplexního vzdělávacího programu Řízení lidských zdrojů v CMC Čelákovice.

Pro společnosti Motiv P a Verlag Dashöfer několik let školila kurzy zaměřené na HR a leadership. Spolupracovala s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů (dnes People Management Forum) na projektech pro neziskový sektor. Píše odborné články zejména pro časopis HR forum a je autorkou publikací „Víc (různých) hlav víc ví“ a „Rovné šance jako konkurenční výhoda“.

Ivana Watsonová, MSc. in SHRM - konzultantka a lektorka

watsonováZískala Master´s Degree v Strategic Human Resource Management na univerzitě Sheffiled Hallam, UK. Dále absolvovala řadu kurzů v oblasti řízení a podnikání, a to v MCE Brusel, Ashridge Institute a IMD Lausanne. Má dvacetileté zkušenosti z řízení lidských zdrojů v mezinárodních společnostech, a to včetně regionálních rolí v Evropě a Africe. Pracovala ve společnostech Tetra Pak, Toyota, Rockwell Automation a Abbott Laboratories. Jako Human Resource Director / Cluster Leader pracovala ve Švýcarsku a v Portugalsku (zodpovědnost za jihozápadní Evropu).

Ve společnosti Hewitt Associates (nyní Aon Hewitt) vedla poradenskou sekci a působila jako konzultant pro vrcholová vedení společností až do počtu zaměstnanců 12000. V oblasti HR prošla všemi disciplínami od start-ups přes organizační rozvoj, restrukturalizace, řízení změn až po zavírání továren na Slovensku a v Itálii. Je certifikovaná v psychometrických testech Predictive Index, Thomas International a Prism. Je zkušenou facilitátorkou na mezinárodní úrovni (země Evropy a Afriky) a též akreditovanou mediátorkou (řešení sporů).

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement