Alumni Club PMFI

Se schází k jednodenním vzdělávacím aktivitám, jejichž pojetí doplňuje a rozvíjí témata certifikačních programů PMFI. Členové Alumni Clubu si sami určují témata write my essay for me setkání. K vybraným tématům nebo tématickým blokům jsou pak zváni alespoň dva lektoři z praxe. Jejich výběr zprostředkuje členům Clubu různé, někdy až diametrálně odlišné pohledy na dané téma a také zkušenosti z různých prostředí.

Cílem setkávání Alumni Clubu PMFI je prohlubovat a inspirativně rozšiřovat pohledy na aktuální HR témata a přinášet osvědčená řešení a nástroje z praxe.

Alumni Club PMFI bude také poskytovat platformu pro prezentace a sdílení inspirací samotných členů.

Alumni Club PMFI bude většinou probíhat ve dvou social satire essay topics souběžných liniích, které při některých příležitostech budou spojovat. První linie je určena pro absolventy certifikačních programů HR PROFESIONÁL a HR MANAŽER. Druhá linie je určena pro účastníky programu HR STRATÉG.

Velmi bych si přála, aby Alumni Club PMFI byl stálou inspirací a platformou pro sdílení jedinečných a inspirativních HR řešení ve společnostech.