Studium v PMF Institutu Vám nabízí profesní růst, více možností na trhu práce, seberozvoj a know how těch nejlepších top manažerů a HR expertů z ČR i zahraničí!

HR PROFESIONÁL

Absolvent zvládá všechny oblasti práce HR specialisty, ovládá HR procesy, metodiky a nástroje. Program je určen generalistům, kteří chtějí získat hlubší vhled do jednotlivých oblastí a specialistům se zájmem rozšířit si pohled na celou HR oblast….

POKRAČOVAT

HR MANAŽER

Absolvent umí propojit svou práci s podnikatelskými procesy a ovládá dovednosti potřebné pro jednání s TOP managementem. Program je určen zkušeným HR odborníkům s komplexnějším nadhledem na řízení lidí a řízení celé společnosti se zájmem o propojení HR práce s businessem…

POKRAČOVAT

HR STRATÉG

Absolvent umí pracovat se strategickým pohledem na HR v organizacích v kontextu dlouhodobého vývoje. Program je určen HR manažerům s dlouholetou praxí a s širokým rozhledem…

POKRAČOVAT

Aktuální číslo HR Forum

Aktuální číslo HR Forum

Navštivte naši online studovnu

Re:spektrum

advertisement